תחומי פעילות

 

פיקוח בנייה

פיקוח בנייה, ניהול מבנים, ביצוע פרויקטים בבניה ,יעוץ במהלך התיכנון, בחירת ספקים , פיקוח יומיומי , ניהול אתר בניה , בחירת ספקים, בחירת קבלני משנה.

פיקוח וניהול בנייה

פיקוח בנייה, ניהול מבנים, ביצוע פרויקטים בבניה ,יעוץ במהלך התיכנון, בחירת ספקים , פיקוח יומיומי , ניהול אתר בניה , בחירת ספקים, בחירת קבלני משנה.

פיקוח בנייה לוילות

פיקוח בנייה, ניהול מבנים, ביצוע פרויקטים בבניה ,יעוץ במהלך התיכנון, בחירת ספקים , פיקוח יומיומי , ניהול אתר בניה , בחירת ספקים, בחירת קבלני משנה.