בניית לוח זמנים ועלויות

 

י
   
הבונה חייב לקבל תמחור אמיתי ונכון של הבית לפי צרכיו...לשם כך עליו להעזר במפקח בניה עוד בשלבי התכנון הפיננסי של הבית. קורה שבלי תכנון תקציבי..
או בשל תכנון כזה לא נכון...מגיע הבונה ללא יכולת כספית לשלבים הסופיים של הבניה....ואז מתפשרים על טיב..חומרים וכו.
בנוסף יש להגדיר לוח זמנים לביצוע בניית הבית ולעמוד בכך ... זמן = כסף.
לרשימת הפרויקטים